$USD
  • Dollar (USD)
  • Euro (EUR)

Obchodné podmienky

Štýlová móda / Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY 

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu je:

ROYAL Fashion  s.r.o.

Štefana Moyzesa 2121/2, 071 01 Michalovce

www.lusso-fashion.sk

IČO: 47 508 914

DIČ: 2023907919

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 34084/V

Zodpovedná osoba: Iveta Rosolová (+421 903 807 141)

email: info@lusso-fashion.sk

OBJEDNÁVANIE TOVARU 

Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

Pre objednanie tovaru kliknite myšou na nápis vložiť do košíka a daný produkt bude umiestnený do nákupného košíka. Po záväznom potvrdení objednávky dostanete okamžite spätné potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri vyplnení objednávkového formulára.

Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH.  Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho a jej prijatím na strane predávajúceho.

STORNOVANIE OBJEDNÁVKY 

Kupujúci môže svoju objednávku zrušiť bez udania dôvodu najneskôr do doby vyskladnenia tovaru. Má niekoľko možností:

1)    e-mailom na adresu info@lusso-fashion.sk, na základe ktorého Vám pošleme potvrdenie o zrušení obednávky

2)    telefonicky na tel. č.: +421 903 807 141. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, číslo objednávky a názov objednaného tovaru.

V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim si predávajúci vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku z dôvodu:

1)    vypredania zásob

2)    nedostupnosti tovaru

3)    neschopnosti dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení

4)    ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (chybné telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-mail, atď.)

5)    tovar sa už nevyrába, nedodáva, atď.

6)    že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho, za účelom dohody o ďalšom postupe. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.

V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť, alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 15 dní od zrušenia objednávky bezhotovostným prevodom na ním určený účet . 

NERUČÍME

Za neprijatie objednávky prostredníctvom internetu v dôsledku nezavineného výpadku spojenia, príp. iných technických problémov.

CENY NAŠICH VÝROBKOV 

Ceny uvedené v internetovom obchode www.lusso-fashion.sk sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade výraznej zmeny peňažných kurzov. Zľavy a akcie platia do vypredania zásob, ak nie je uvedený iný konkrétny termín a konkrétna suma.
Cena tovaru je uvedená s DPH, predávajúci je platcom DPH. Všetky ceny sú v eurách (EUR).
V cene tovaru nie je započítané poštovné.
Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací aj záručný list.

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Všetky Vami zaslané objednávky sú považované za záväzné. Odoslaním objednávky potvrdzujete, že ste sa oboznámili so všeobecnými ustanoveniami internetového obchodu, s možnosťami platby, dodacími podmienkami, reklamačným poriadkom a tiež ustanoveniami súvisiacimi s ochranou osobných údajov.

Objednávky na jednotlivé druhy tovaru sa realizujú formou nákupného košíka (minimálna hodnota nákupu nie je stanovená), ku každej objednávke účtujeme náklady za doručenie tovaru.

Do objednávkového formuláru uvádzajte vo vlastnom záujme presné a pravdivé údaje.

Predajca si vyhradzuje právo kontaktovať zákazníka v prípade nutnosti overenia alebo upresnenia údajov v objednávke.

Pokiaľ dôjde medzi vybavením a odoslaním objednávky k zmene ceny tovaru, platí cena v pôvodnej objednávke.

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP”) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a  spoločnosťou ROYAL Fashion  s.r.o., so sídlom Štefana Moyzesa 2121/2 , 071 01 Michalovce, IČO  47 508 914, DIČ   2023907819       (ďalej len “prevádzkovateľ” alebo “predávajúci”) uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.lusso-fashion.sk (ďalej len “systém”). VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.lusso-fashion.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.  Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník. Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

OBJEDNÁVKA

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou  ROYAL Fashion  s.r.o.

Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

Objednávka je príkazom pre predávajúceho (nás) na realizáciu objednaného tovaru od kupujúceho (Vás). Všetky objednávky podané prostredníctvom internetovej stránky www.lusso-fashion.sk sú záväzné.

2. MOŽNOSŤ PLATBY 

Za objednaný tovar môžete zaplatiť viacerými  spôsobmi:

a.) PREVODOM alebo HOTOVOSTNÝM VKLADOM  na bankový účet (objednaný Tovar treba uhradiť najneskôr do 3 pracovných dni). Názov Banky: SLSP, a.s. IBAN: SK9109000000005051356106. Variabilný symbol sa zhoduje s ID číslom Vašej objednávky a obdržíte ho v potvrdzujúcom maile.

b.) Platba kartou online.

c.) GLS – zaplatíte priamo kuriérovi pri prevzatí zásielky.

 

 

3. DODACIE PODMIENKY

Miesto, t. j. adresa a spôsob dodania tovaru je v súlade s údajmi, ktoré kupujúci záväzne uviedol vo svojej objednávke.

Objednávka tovaru sa spracováva v priebehu 1 dňa, pričom o vybavení objednávky budete informovaný e-mailom alebo telefonicky, kedy sa objednávka aj záväzne potvrdzuje.

Tovar doručujeme prostredníctvom kuriérskej spoločnosti GLS.

– Doručenie do 15 dní  alebo 48 hodín (ak je tovar skladom).

– Pri objednávke tovarov s rozličným termínom dodania, platí termín dodania vždy najdlhší z nich

– Pri objednávke nad 75 € poštovné zdarma.

– Cena za doručenie tovaru  pre Slovensko  – 2,90 €.

– Cena za doručenie tovaru pre ČR – 6,00 €.

– Doplatok za dobierku – 1 €.

 

Tovar sa predávajúci zaväzuje zabaliť a odoslať tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave.

Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto odberu, ktoré si kupujúci uviedol v objednávke. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Neskoršie reklamácie na fyzické porušenie tovaru nemusia byť akceptované.

4. NEPREVZATIE ZÁSIELKY

Každá potvrdená objednávka je zo strany zákazníka záväzná podľa našich obchodných podmienok (OZ §544-545, zákon č. 40/1964 Zb.) Bezdôvodné a neopodstatnené neprebratie balíka zaslaného zákazníkovi na dobierku v danej úložnej lehote sa chápe ako hrubé porušenie obchodných podmienok, pretože zákazník je vždy informovaný elektronickou formou o vyexpedovaní balíka. V prípade neprebratia dobierkovej zásielky zákazníkom si predávajúci vyhradzuje právo požadovať od zákazníka zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 €. V tejto sume sú zahrnuté náklady: poštovné na odoslanie tovaru kupujúcemu, poplatok za vrátenie balíka, obalový materiál, administratíva. Zákazníkovi bude odoslaná elektronickou formou a taktiež poštou faktúra (splatnosť 14 dní). Túto je možné zaplatiť na účet predajcu alebo poštovou poukážkou.

Ak sa zákazník rozhodne o opätovné zaslanie balíka, je povinný uhradiť platbu za tovar vopred (ako aj opätovné poštovné) na účet predajcu. V tomto prípade mu nebude účtovaný poplatok za porušenie týchto obchodných podmienok.

Ak zákazník nezaplatí objednávku či poplatok za porušenie obchodných podmienok v uvedenej lehote, bude predajca nútený vymáhať pohľadávku súdnou cestou. Zákazník nesie plnú zodpovednosť za takto vzniknutú situáciu a v plnej výške hradí všetky náklady spojené s vymáhaním pohľadávky: súdny poplatok, trovy právneho a exekučného konania.

Pri neprevzatí zásielky, teda porušení zmluvy a odmietaním komunikácie sa kupujúci automaticky zaradí na Čiernu listinu zákazníkov. So zákazníkmi umiestnenými na tejto listine odmietame ďalšiu spoluprácu. Ak takýto zákazník uhradí všetky náklady, ktoré musel predávajúci vynaložiť na odoslanie objednávky, tohto kupujúceho z listiny vymažeme. Táto listina nie je verejne prístupná a slúži len na interné nahliadnutie.

5. ODSTÚPENIE KUPUJÚCEHO OD KÚPNEJ ZMLUVY

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 30 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, ak si predávajúci riadne a včas splnil informačné povinnosti podľa § 3 ods. 1 písm. h). zák. č. 102/2014 Z.z. v platnom znení . Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z.)., spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku, alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 30 dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.

Ak kupujúci odstúpi od zmluvy v takom prípade kontaktuje predávajúceho a zašle mu písomné prehlásenie (môže aj elektronickou formou komunikácie) o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu či presnej adresy pre finančné vysporiadanie.

Zakúpený tovar je potrebné aby kupujúci vrátil v pôvodnom stave nepoužitý, nepoškodený s visačkami ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva, a pod.). Kupujúci zašle na vlastné náklady spolu s originálom dokladu o kúpe späť na adresu prevádzkovateľa (ale nie formou dobierky). Lehota na vrátenie tovaru/doručenie tovaru predávajúcemu je rovnaká ako na odstúpenie od zmluvy, a teda do 30 dní od prevzatia tovaru.

Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, odstúpenie od kúpnej zmluvy oznámiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty Predávajúcemu. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu sídla predávajúceho, ktorá je: ROYAL Fashion s.r.o, Štefana Moyzesa 2121/2, Michalovce 071 01, Slovenská republika

Neposielať na dobierku!
Zásielky poslané na DOBIERKU neprevezmeme! Tým sa Vám zásielka vráti späť.

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ objednávateľ nepožiada inak. V prípade, ak je vrátený tovar poškodený, použitý, opotrebovaný alebo neúplný, predávajúci vráti kupujúcemu zníženú kúpnu cenu tovaru v súlade s ustanovením § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotu jeho opotrebovania. Náklady na vrátenie tovaru si objednávateľ hradí sám.

V prípade, že vyššie uvedené podmienky Vami neboli splnené, nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

Spotrebiteľ môže k odstúpeniu od zmluvy bez uvedenia dôvodu využiť  formulár odstúpenia od kúpnej zmluvy. Uvedený formulár je voľne prístupný k nahliadnutiu aj stiahnutiu na internetovej stránke predávajúceho. Formulár 

6. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pre účely zaslania tovaru formou internetového obchodu a aj pre účely objednávok na individuálne riešenie je potrebné pracovať aj s Vašimi osobnými údajmi. Ich spracovanie podlieha platným zákonom SR o ochrane osobných údajov a používaním našich služieb dávate súhlas s ich spracovaním pre uvedené účely.

Kupujúci, pokiaľ ide o fyzickú osobu, je povinný poskytnúť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Pokiaľ ide o právnickú osobu, kupujúci musí uviesť svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

Všetky spomínané údaje sú nevyhnutné pre správny priebeh plnenia obchodného vzťahu. Používajú sa k vytvoreniu daňových dokladov, distribúcii a všetkých ďalších úkonov nevyhnutných pre spracovanie plnenia medzi kupujúcim a predávajúcim. Údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri predávajúceho a v žiadnom prípade sa neposkytujú žiadnym tretím subjektom. Výnimku tvoria iba subjekty ako: banka (poskytnutie mena) a doručovateľské firmy (zadanie adresy pre distribúciu tovaru). Ide o jednorazové poskytnutie údajov pre spracovanie objednávky.

Všetky momentálne ponúkané formy elektronického bankovníctva (platba tovaru cez internet) sú realizované výhradne na stránkach banky kupujúceho. Predávajúci operuje iba so skutočnosťou o realizácii platby(úspešná alebo neúspešná platba), prípadne poskytnutia čísla účtu pre vrátenia peňazí. Iné skutočnosti ako je prihlasovacie údaje, heslá a pod. sa predávajúci nedozvie.

Pokiaľ si kupujúci praje zrušiť registráciu, informuje o tom predávajúceho mailom. Ten následne jeho registráciu zruší. V prípade, že sa kupujúci rozhodne vymazať svoju mailovú adresu z rozosielacej databázy, informuje o tom predávajúceho mailom. Následne o vymazaní bude kupujúci upovedomený.

Aktualizovanie svojich údajov môže kupujúci urobiť kedykoľvek po prihlásení sa na svoje konto.

Kupujúci pri používaní internetového obchodu www.lusso-fashion.sk  súhlasí so zhromažďovaním a používaním údajov o ňom a jeho nákupoch v znení Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Kupujúci poskytuje túto skutočnosť na dobu neurčitú a môže ju kedykoľvek odvolať. Súhlas zaniká v dobe 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu predávajúcemu. Pravidlá zaobchádzania s údajmi sú uvedené v zákone.

Názov a adresa organu dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia – SOI
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Vrátna 404/3, 040 01 Košice – Staré Mesto-Staré Mesto

Back to Top
Nákupný košík
Zavrieť

Žiadne produkty v košíku.

Upozornenie o cookies Používame cookies, aby sme zlepšili vaše prostredie na našej webovej stránke. Prehliadaním tejto webovej stránky súhlasíte s naším používaním súborov cookie.